Alt innen glass & fasade

Flere nye prosjekter er overlevert.

Rolf Berglund utfører alt innen glassarbeid, restaurering, smitterverntiltak, glassfasader og interiørglass.
Restaurering av gamle vinduer er krevende. På oppdrag fra Akershus bygningsvernsenter arrangerer vi kurs for håndverkere for å gi viktige tips i slike prosesser.

Godkjenning og sertifiseringer

Rolf Berglund AS er autorisert som Mesterbedrift og har 8 servicebiler i drift hver dag i Oslo med omegn. Vi har også 24 timers utrykningsservice alle dager hele året.

Selskapet er Asbestaneringsgodkjent og er Startbankregistrert, samt. Trans Q sertifisert. Vi er miljølfyrtårnsertifisert og utøver våre HMS forpliktelser seriøst.

Vi er medlem av Glass og Fasadeforeningen i Norge og har forpliktet oss til å etterleve foreningens formålsparagraf og krav om lovlydighet og etisk handel.
Se våre sertifiseringer under her.

test

tester

Participation in pilot phase 1

Participation in pilot phase 1 Nomvec encourages the pharmaceutical industry companies to participate in tests of the system in pilot phase 1. Please contact Nomvec if you have serialised packs on the Norwegian market early 2018. Published September 15, 2017 Ole-Kristian Setnes Nomvec’s first pilot phase will be initiated on the 1st January 2018, with […]

Nyhetsarkiv

Participation in pilot phase 1 Nomvec encourages the pharmaceutical industry companies to participate in tests of the system in pilot phase 1. Please contact Nomvec if you have serialised packs on the Norwegian market early 2018. Published September 15, 2017 Ole-Kristian Setnes Nomvec’s first pilot phase will be initiated on the 1st January 2018, with […]