Referanseprosjekt

Mindgap Teknisk Museum

Glassmester Rolf berglund produserte manuelt en speillabyrint i prismeform til utstilingsmiljø.

Utstillingen het Mind Gap og fikk mye media oppmerksomhet. Labyrinten besto av spesialskårede speiler som alle var i forskjellige dimensjonerte trekanter. Speilene utgjorde alle vegger og tak i utstillingen.

For å kunne produsere alle speilene på mål ble det etablert et eget midlertidig verksted på teknisk museum.

År: 2011