Referanseprosjekt

Historisk Museum i Oslo

Glassmester Rolf Berglund AS har ansvar for glassarbeidene og blyglassarbeidene på Historisk Museum.

(Tekst og bilder hentet fra artikkel i bygg.no)

Generalentreprenør er Karlsen & Nordseth Entreprenør som har lang erfaring innen antikvarisk rehabilitering og bygningsvern. Rolf Berglund AS har vært glassmester. Snekker- og malerarbeidene på vinduene og smyg utføres av Grøttumsbråten Eftf. AS.

Da bygningen sto ferdig var det kun ettlags glassvinduer. Den uunngåelige kondensen ble derfor tatt hånd om av en slags innvendig takrenne i bunn av vinduene. Vannet som samlet seg der måtte stadig tørkes opp manuelt. Totalt er det 160 vinduer som skal rehabiliteres. Disse har en spesiell utforming og varierer fra etasje til etasje. I tredje etasje er buen over vinduene en oppstykking i form av fem sirkelsegmenter for myke overganger. I første og andre etasje er buen en ren halvsirkel. Vinduene har et format på 3×3 meter.

− Vi setter inn nye varevinduer innvendig som har tre funksjoner; sikkerhet, isolering og solskjerming. Samtidig er profilene så slanke og oppbygningen så gjennomtenkt at originalvinduet i all sin prakt er godt synlig fra innsiden. Det er over 100 varevinduer som består av opptil fem lag glass og profiler av stål. Vinduene produseres i Nederland og Polen.

En del av vinduene er utstyrt med originale, unikt tegnede blyglass. Rehabilitering av disse er i oppstartsfasen. På grunn av den unike verdien av de 60 blyglassene, aksepteres det ikke at de fjernes fra prosjektet. Det er derfor etablert et eget blyglassverksted innenfor byggegjerdet. Ett og ett vindu blir tapet, for at de ikke skal falle fra hverandre, og båret ned i en spesiell anordning til det etablerte verkstedet.

I media