Referanseprosjekt

Sagdalen skole

Glassmester Rolf Berglund AS har skiftet de store runde karakteristiske vinduene på Sagdalen skole på Strømmen. Sagdalen skole er bygget i 1919 og er ett signalbygg i området.

De store runde vinduene over begge innganger var modne for utskifting, og Lillestrøm kommune bestilte nye vinduer av Glassmester Rolf Berglund AS.

Nye vinduer ble produsert i malmfuru med stålinnlegg for å tåle belastningene de utkragede vinduene blir utsatt for. Vinduene ble malt i linoljemaling og vi monterte nye energiglass i vinduene for å få en bedre isolasjonsevne / U-verdi og energibesparing.

De originale inndelingene ble bevart og det ble totalt produsert 66 mal-tilpassede energiglass fordelt på de to vinduene. Ny tetteløsning ble produsert og utforinger ble skiftet. Arbeidet ble utført mens skolen var i drift i samarbeid med Lillestrøm kommune.

Glassmester Rolf Berglund AS fikk gode referanser på arbeidet.