Referanseprosjekt

UiO Idrettsbygg

Glassmester Rolf Berglund AS skiftet vinduer for Universitetet i Oslo.

Eksisterende vinduer ble kopiert på vindusverksted.

Disse ble plassmontert og nye energiglass ble montert fra kran.

Det ble lagt vekt på å bevare fasadens eksisterende uttrykk.

År: 2015