Referanseprosjekt

Wøyen gård

Glassmester Rolf Berglund AS har skiftet over 500 glassruter på historiske og verneverdige Wøyen gård i Bærum kommune. Gården er fra 1700 tallet og har bevaringsverdige vinduer.

Oppdraget er bestilt av Bærum kommune og Håndverkeriet og godkjent av antikvariske myndigheter. Oppdraget gikk ut på skånsom bevaring av eksisterende glass i vinduene som ikke skulle skiftes, mens vi samtidig skiftet defekte og ripete glass.

Opprinnelig glass ble erstattet med autentisk glass for å få likt uttrykk i de gamle vinduene

Vi benyttet forskjellige typer munnblåst glass samt glass produsert etter Forcault metoden for å restaurere vinduene. Glasset ble satt inn med linoljekitt og montert etter gamle håndverkstradisjoner. Råttent treverk ble skiftet med nytt inn-spunset malmfuru, frest i identisk profil som eksisterende vinduer. Kittfalser og spunser ble malt med linoljemaling.