Referanseprosjekt

Trosterud T-bane

Glassmester Rolf Berglund AS har skiftet ut gamle polykarbonat plast plater i fasaden, til nytt sikkerhetsglass av høy kvalitet.

Samtidig har vi skiftet og spunset råte i treverk til fasadevinduene og laget ny service rampe i tre på stasjonen.

Vi har også sandblåst og malt opp håndløperene på stasjonen, samt sveiset og tilpasset stål og håndløpere der det var nødvendig.

Arbeidet har pågått mens stasjonen var i drift og sikkerheten til publikum har vært viktig i prosjektet.

Arbeidet ble ferdigstilt med ett flott resultat og stasjonen fremstår i ett helt annet lys med det nye glasset.