Blyglass og Antikvarisk glassarbeid

Glassmester Rolf Berglund AS har lang erfaring med vedlikehold av fredet og bevaringsverdig bygningsmasse. Vi har lagerført kulturglass og eldre glasstyper, som for eksempel både antikkglass og speilglass som er vanskelig å oppdrive i dag.

Vi kan rehabilitere hele vinduet eller døren, vi arbeider både med smijernsvinduer/ takluker og vinduer og dører av kjerneved / malmfuru.

Vi følger riksantikvarens retningslinjer for rehabiliteringen og innehar sentral godkjenning klasse 2 for  utførelse av arbeid på bevaringsverdig byggverk.

Glassmester Rolf Berglund AS samarbeider også med Akershus Bygningsvernssenter.