Referanseprosjekt

Harestua Togstasjon

Strakstiltak etter hærverk på Harestua Togstasjon.

Det ble etablert nytt bærende fasadesystem, spesiallaget etter vårt eget design og godkjenning av rådgivende ingeniør etter statiske beregninger.

Alt glass ble sikret og skiftet som strakstiltak til nytt sikkerhetsglass og dimensjonerte profiler for publikums sikkerhet.

År: 2017 – Jernbaneverket